Trigger points

Spoušťové body

Trigger Body - Spoušťové body jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového systému , ale současně i příčinou nejvíce přehlíženou. Je to tím, že povědomí o této problematice je mezi odbornou veřejností v České republice velmi nízké a mnoho lékařů bohužel vůbec o existenci spoušťových bodů netuší.

Podle odborných prací a statistických analýz , lze pouze u 30% bolestivých stavů přiřadit jasnou a nepopiratelnou strukturální příčinu. Jde o tvarové změny plotének, obratlů, meziobratlových otvorů, páteřního kanálu atd. U zbývajících 70% případů nelze zobrazovacími metodami nalézt odpovídající změny , které by bolesti vysvětlovaly. Lékaři zapomněli pacientům naslouchat a používat nejdůležitější diagnostický nástroj - hmat.

Výsledkem jsou kvanta "océtéčkovaných pacientů", kterým bylo sděleno , že jejich potíže pochází od nějakých nárůstků nebo snížených plotének. Smutné je, že většinu těchto informací pacienti dostali od lékařů, mezi kterými strukturální, přímočaré myšlení stále dominuje. Není bohužel výjimkou , že na pacienta svírajícího v rukou několik CD se snímky NMR a CT a igelitku s pilulkami a mastmi , nikdo z lékařů nesáhl. Není vzácností , se potkat s pacientem, kterému doporučil neurochirurg operační řešení pouze na základě nálezu z magnetické rezonance. Pacienti kolují mezi neurology, ortopedy, revmatology s obvyklým doporučením rehabilitace a novým receptem na analgetika.


Hlavní problémy přístupu k diagnostice a léčbě bolestí zad

  • nekritická důvěra ve zobrazovací metody
  • lpění na strukturálních příčinách jako hlavním zdroji problémů
  • opomíjení funkčních příčin ( poruchy funkce a řízení pohybového systému )
  • opomíjení poruchy svalové funkce jako hlavního zdroje problémů
  • nedostatečné manuální vyšetření ( vyšetření hmatem )
  • nedostatek času
  • příliš zúžený pohled jednotlivých lékařských specializací
  • snaha léčit bolest tam, kde ji pacient cítí
  • farmakoterapie ( použití léčiv ) jako hlavní léčebné opatření

Přeplněná rehabilitační pracoviště , mnohdy s několikaměsíční čekací dobou a pracující systémem 10-20 minutových procedur, poskytují pacientům to, co očekávají nebo to, co předepsal lékař specialista . Většinou bohužel jde o aplikaci procedury na místo bolesti, i když právě v bolestivém místě zdroj bolesti bývá velmi zřídka. Ztrácí se tak čas. Bolest má totiž jednu neblahou vlastnost. Cestou aktivace center v míše a mozku ( senzitizace - zcitlivění ) se akutní bolest po několika týdnech stává bolestí chronickou. V tomto okamžiku se na vnímání a udržování bolesti nepodílí jen původní příčina , ale také nově vybudované paměťové a emoční stopy v centrálním nervovém systému. Tento typ bolesti je pak mnohem obtížnější léčit.

Právě spoušťové body jsou totiž zdrojem bolestí vnímaných obvykle zcela jinde, než je místo jejich původu. Principem je tzv. přenesená bolest, kterou spoušťové body produkují cestou dráždění nervových zakončení a míšních struktur. Spoušťové body samotné jsou však pouze výsledkem faktorů, které negativně ovlivňují kondici pohybového systému. Psychická nepohoda, jednostranné přetěžování, nedostatek pohybu, metabolické poruchy, nerozumné zatížení jsou některé z faktorů vedoucích ke změnám svalových vláken , na jejichž konci jsou pak právě spoušťové body. Terapie spoušťových bodů se tedy neobejde bez dalších postupů fyzioterapie, nicméně pokud není spoušťovým bodům věnována náležitá pozornost , nemůže být fyzioterapie úspěšná

Jsou nejrozšířenějšími funkčními změnami u bolestivých poruch ,které mohou být i vlastním zdrojem bolesti . Tyto změny nepostihují celý sval nebo svalovou skupinu, ale jen určitý snopek svalových vláken, kde nacházíme v různé míře zatuhlé body (uzlíky) vyznačujících se zvýšeným napětím a bolestivostí. Jakmile dojde ke ztuhnutí svaloviny a vytvoření spouštových bodů, příslušný sval se stáhne. Na dotek se jeví tvrdý a kompaktní. Ztrácí elasticitu a poddajnost. Zůstane - li stažený, postupem času může dojít ke zhoršení jeho prokrvení, což vede k přeměně části vláken na vazivo a ke ztrátě pružnosti.


Jak spouštové body vznikají ?

Všechno většinou začíná mechnickým poškozením nebo přetížením. Nejohroženější skupinou jsou aktivní lidé ve věku mezi třiceti a padesáti lety. Přitom zdaleka nemusí podat vrcholový sportovní výkon, aby se to stalo. Každý z nás si může poškodit sval i nečekaným dopadem při běžném skoku, spaním v nesprávné poloze, přilišným na přahem při odehrání podání při tenise, nevhodným počítačovým nastavením, neuváženým zahradničením.

 Bez přímého ošetření nedojde k úplnému odstranění spoušťových bodů. Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa výskytu spoušťového bodu. Z výskytu bolesti lze tak často vyvodit lokalizaci spoušťového bodu. 


Trigger Point Therapy dokáže bolest svalů a bolesti v souvisejících oblastech však zmírnit. Navíc pomáhá obnovit elasticitu ve svalech a svalový rozsah. TPT produkty a metodika tlakové techniky je speciálně navrženy tak, aby tento záměr efektivně podporovaly.