KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A UVOLNĚNÍ

Kraniosakrální terapie (cranio = lebka a sacrum = křížová kost ), je jemná manuální technika, která pomáhá tělu klienta podpořit samoléčící schopnosti organismu. Její pomocí můžeme efektivně a účinně uvolnit napětí uložené hluboce v našem těle. Využitím jemného doteku o síle 5-ti gramů se uvolní bloky uložené v měkkých tkáních, které obklopují centrální nervovou soustavu.

Kraniosakrální terapie je vhodná při řešení nejrůznějších problémů a bolestí spojených s pohybovým aparátem a dále také při různých dysfunkcích orgánů. 

Jak funguje kraniosakrální systém?

Největší vliv na funkce našeho těla a orgánů má mozek a mícha, které tvoří centrální nervovou soustavu (CNS). A právě CNS je výrazně ovlivněna funkcí kraniosakrálního systému, který tvoří membrány a mozkomíšní mok produkovaný v mozkových komorách. Mozkomíšní mok obklopuje, chrání a vyživuje CNS a plní celou řadu důležitých funkcí pro naše tělo.

Každý den jsme vystaveni nejrůznějším negativním vlivům jako např. stresu a napětí, se kterým se musí naše tělo umět vypořádat. Tyto vlivy mohou způsobit stažení tkání a kraniosakrálního systému. To může následně způsobovat napětí, které se ukládá okolo mozku a míchy a nakonec může ústit v blokády. Ty následně brání zdravému fungování CNS a potenciálně i všech dalších systémů, které řídí CNS jako je zažívací, endokrinní, reprodukční, cévní, pohlavní a všechny ostatní systémy v těle.

Blokády mohou být odhaleny a uvolněny využitím jednoduchých a jemných manuálních technik. Za využití lehkého doteku ruky hodnotíme pohmatem funkčnost kraniosakrálního systému na různých částech těla a rytmus tekutiny pulsující okolo mozku a míchy.

Jak terapie působí

Působí na úrovni těla i mysli. Pomáhá vyrovnat se s hlubokou minulostí i současnými problémy, které mohou být fyzické, neurologické i psychické povahy. Pomáhá k načerpání energie, řeší problémy na buněčné úrovni a pomáhá k léčení organismu jako celku. 

Jak terapie pomáhá

 • proti stresu, únavě a poruchám spánku, chronické únavě

 • pro uvolnění traumatických psychických i fyzických zážitků

 • jako terapie po traumatickém porodu

 • umožňuje plně rozvinout vlastní životní energii

 • při depresích

 • při bolestech pohybového ústrojí, zad, páteře, ramen a kloubů

 • při bolestech hlavy a migrénách

 • při problémech čelistního kloubu, lupání, omezení rozsahu pohybu v kloubu nebo krční páteři

 • roztroušená skleróza, epilepsie, autismus, Parkinsova choroba a celá škála potíží spojených s nervovým systémem

 • v rekonvalescenci po operacích a úrazech


 • Jak terapie probíhá

  Provádí se v oblečení na lehátku vleže na zádech. Terapeut se dotýká ošetřovaného především na hlavě (cranium) a křížové kosti (sacrum), ale také se může dotýkat kdekoli na těle. Pouze výjimečně používá terapeut tlak, který nepřesáhne váhu pět gramů na cm2